Jogi nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

 

A WWW.MBAADVISE.HU HONLAP JOGI NYILATKOZATA

A weboldal domain-nevének tulajdonosa és a weboldal üzemeltetője az MBA Advise Kft.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket, és szabályokat.

 

1. SZERZŐI JOGOK

A weboldal tartalmának szerzői joga az MBA Advise Kft-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők. A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni jogszerűen kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A weboldalon feltüntetett logók, képek, grafikák szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

 

2. INFORMÁCIÓK

Az MBA Advise Kft. weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, naprakészségéért az MBA Advise Kft. felelősséget nem vállal. A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy üzleti tanácsadásnak, azt az MBA Advise Kft. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti. A weboldalon megjelentetett információk nem minősülnek üzleti felhívásnak, biztosítási, adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért, jogkövetkezményekért az MBA Advise Kft. nem vállal felelősséget. Az MBA Advise Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

 

3. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az MBA Advise Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, és egyéb jogkövetkezményekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk – elsődlegesen az MBA Advise Kft. szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében – ún. „sütiket” (cookie) használ. A „sütik” (cookie) használatával kapcsolatos részletes Tájékoztatót itt ismerheti meg.

 

4. ADATÉDELEM

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön, mint felhasználó, és úgyis, mint a személyes adatok kezelésében érintett személy (érintett), az MBA Advise Kft. (mint adatkezelő) által fenntartott és üzemeltetett www.mbaadvise.hu honlapot meglátogatja, vagy a honlapon elérhető szolgáltatásunkat igénybe veszi, akkor az Ön által megadott, illetve az Ön tevékenységének függvényében általunk megismert személyes adatait az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet („GDPR”/Általános Adatvédelmi Rendelet – 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek  megfelelően kezeljük. A honlap használatával kapcsolatos Tájékoztatót itt ismerheti meg, az MBA Advise Kft. adatkezelési tevékenységével összefüggő belső szabályozását az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatból itt ismerheti meg.

 

5. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

Az MBA Advise Kft. weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az MBA Advise Kft. befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz az MBA Advise Kft. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az MBA Advise Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja, munkatársa átnézte vagy jóváhagyta. Az MBA Advise Kft. nem vállal felelősséget továbbá olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az MBA Advise Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az MBA Advise Kft. nem felel más weboldal tulajdonos vagy üzemeltető titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

 

6. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az MBA Advise Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

 

7. A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

Az MBA Advise Kft. fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

 

Frissítve: 2019. április 5.